ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา รัก
รัก
Gluta sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Anacardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gluta sp.
 
  ชื่อไทย รัก
 
  ชื่อท้องถิ่น ไฮ่กะร่าย(ปะหล่อง),รัก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น เสาบ้าน(ปะหล่อง)
- ยาง นำไปเคี่ยวจนเป็นสีดำ แล้วใช้ทาที่คาดเอวซึ่งเป็นเครื่องประดับของชาวปะหล่อง(ปะหล่อง)
- น้ำยาง หากสัมผัสโดนตัวจะทำให้มีอาการแพ้ คัน
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง