ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เมื่อยเลื้อย
เมื่อยเลื้อย
Gnetum leptostachyum Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Gnetaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnetum leptostachyum Blume
 
  ชื่อไทย เมื่อยเลื้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น กรุ๋มื่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ เมื่อถูกตัดจะมีน้ำไหลออกมานำมาใส่แผลไฟไหม้ที่ปูดพอง จะทำให้แผลยุบลง(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง