ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������, ���������������������������, ���������������������
หญ้าบิด, ปอแก่นเทา, ยาบน้อย
Grewia eriocarpa Juss.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Tiliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Grewia eriocarpa Juss.
 
  ชื่อไทย หญ้าบิด, ปอแก่นเทา, ยาบน้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น เก๊ายาบ(คนเมือง), ไม้ยาบ(ไทลื้อ), ตะทาง(เมี่ยน), ลำยาบ(ลั้วะ), หญาบ(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น มีเส้นใยแข็งแรงใช้ตากแห้งแล้วชุบน้ำ ใช้มัด ของแทนเชือกเช่น มัดหญ้าคาให้เป็นตับ เป็นต้น(คนเมือง,ขมุ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(ไทลื้อ,เมี่ยน,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง