ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หญ้าบิด, ปอแก่นเทา, ยาบน้อย
หญ้าบิด, ปอแก่นเทา, ยาบน้อย
Grewia eriocarpa Juss.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Tiliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Grewia eriocarpa Juss.
 
  ชื่อไทย หญ้าบิด, ปอแก่นเทา, ยาบน้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น เก๊ายาบ(คนเมือง), ไม้ยาบ(ไทลื้อ), ตะทาง(เมี่ยน), ลำยาบ(ลั้วะ), หญาบ(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น มีเส้นใยแข็งแรงใช้ตากแห้งแล้วชุบน้ำ ใช้มัด ของแทนเชือกเช่น มัดหญ้าคาให้เป็นตับ เป็นต้น(คนเมือง,ขมุ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(ไทลื้อ,เมี่ยน,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง