ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Red sandalwood tree,Coralwood tree, Sandalwood tree, Bead tree
Red sandalwood tree,Coralwood tree, Sandalwood tree, Bead tree
Adenanthera pavonina L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenanthera pavonina L.
 
  ชื่อไทย มะกล่ำต้น, มะกล่ำตาช้าง มะแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ซอรี่เหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), กล่องเคร็ด(ขมุ), มะแค้กตาหนู(คนเมือง), กัวตีมเบล้(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะกล่ำเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-20 เมตร ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมัน เปลือกต้นเรียบหรือแตกสะเก็ด สีน้ำตาลปนเทา
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ใบย่อย รูปวงรี รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2-5.5 ซม. ปลายและโคนใบมน
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ซอกใบ รูปทรงกระบอกหรือคล้ายหางกระรอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน
 
  ผล ผลเป็นฝักแบน บิดงอ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 12–20 ซม. เมื่อแก่แตก เมล็ดสีแดง รูปโล่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำมาลวกหรือแกง(กะเหรี่ยงแดง)
ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักร่วมกับอาหารได้หลายประเภท(ขมุ)
ยอดอ่อน ต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำเสาบ้าน(ม้ง)
- เมล็ด ใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้า หรือตุ๊กตา(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง