ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เดื่อผา, เดื่อน้ำ
เดื่อผา, เดื่อน้ำ
Ficus saemocarpa Miq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus saemocarpa Miq.
 
  ชื่อไทย เดื่อผา, เดื่อน้ำ
 
  ชื่อท้องถิ่น เดี้ยทงเจี๊ยะ(เมี่ยน), เหลาะโคเลเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้มีรสหวาน(ปัจจุบันไม่นิยมรับประทาน แล้ว)(เมี่ยน)
ใบอ่อนและยอดอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริก กินดิบกับลาบ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง