ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คอแลน
คอแลน
Xerospermun noronhianum (Blume) Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Xerospermun noronhianum (Blume) Blume
 
  ชื่อไทย คอแลน
 
  ชื่อท้องถิ่น ซะโกเป่อ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวมาก (กำลังได้รับการ ส่งเสริมให้เป็นต้นสต๊อค เสียบกิ่ง)(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง