ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตานเสี้ยน
ตานเสี้ยน
Xantolis burmanica (Collett
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapotaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Xantolis burmanica (Collett
 
  ชื่อไทย ตานเสี้ยน
 
  ชื่อท้องถิ่น ซินูที(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ต้มน้ำให้ควายที่เพิ่งตกลูกกิน เพื่อช่วยให้มีน้ำนม(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วงหรือให้หญิงที่เพิ่งคลอดลูก เพื่อช่วยให้มีน้ำนม(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง