ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แข้งกวาง
แข้งกวาง
Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.
 
  ชื่อไทย แข้งกวาง
 
  ชื่อท้องถิ่น ระแง(ขมุ), ไฮ่ดือเหี้ย(ปะหล่อง), ลำกวง,ไม้เสี้ยนแดง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ใบ และดอก รับประทานสดหรือลวกจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- ลำต้น ใช้เผาเป็นถ่าน (ติดไฟได้ดีมาก)(ขมุ)
กิ่งและลำต้น เอาไปเผาไฟจะได้ยางสีดำ เอามาทาบกับเหล็ก จนได้น้ำยางหนามากขึ้น เอามาทาฟัน ทำให้ฟันดำ คนสมัยก่อนใช้กันมาก(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง