ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.
 
  ชื่อไทย แข้งกวางดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้กว้าว(คนเมือง,ไทใหญ่), ไม้กว๊าง(ลั้วะ), แข้งกวาง(คนเมือง), เส่ควอบอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบตรงข้าม แผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ผิวใบมีขนนุ่ม
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อแยกแขนง กลีบดอกสีขาวเชื่อมกันเป็นหลอด
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน เป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
ดอก ลวกกินกับน้ำพริก(ไทใหญ่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำรั้ว(คนเมือง)
เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน ใช้สร้างบ้านหรือที่พักชั่วคราว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆของบ้าน เช่น เสาบ้าน เนื้อ ไม้มีความแข็งแรง(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ไทใหญ่,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง