ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Singapore dailsy
Singapore dailsy
Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
 
  ชื่อไทย กระดุมทอง เลื้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น ขอดฉ่าย(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ต้น ปลูกเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง