ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ฮ่อมเกี่ยวน้อย
ฮ่อมเกี่ยวน้อย
Wedelia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ฮ่อมเกี่ยวน้อย(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ทุบผสมกับไพล หัวตะไคร้ กระเม็ง และฮ่อม ห่อผ้าแล้วใช้เป็นยาประคบแก้อาการปวดเมื่อย(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง