ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คนทีสอ
คนทีสอ
Vitex trifolia L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex trifolia L.
 
  ชื่อไทย คนทีสอ
 
  ชื่อท้องถิ่น ผีเสื้อน้อย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูง 6 ม. ผิวลำต้นสีเทาๆ และกระด่างเป็นสีดำ ขาว และเขียว
 
  ใบ ใบ พื้นหน้าใบเป็นสีเขียว ตรงท้องใบสี นวลขาว และลักษณะใบนั้นโคนใบเรียวเล็ก ปลายใบกว้าง และปลายสุดของใบจะแหลม ใบขนาดเท่าหัวแม่มือหรือเล็กว่า
 
  ดอก ดอก ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ลักษณะ คล้ายดอกอังกาบหนู
 
  ผล ผล กลมและแห้ง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไอ และขับเสมหะ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ
http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/mdpdetails.asp?id=826
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง