ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กาสามปีก, ตีนนก
กาสามปีก, ตีนนก
Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
 
  ชื่อไทย กาสามปีก, ตีนนก
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้เรียง(เมี่ยน), ตุ๊ดอางแลง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ตากแห้งแล้วใช้ต้มน้ำดื่มเหมือนชา มีรสชาติดี(เมี่ยน)
เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มรักษาโรคนิ่ว(เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง