ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตีนนก, สวอง
ตีนนก, สวอง
Vitex limonifolia Wall.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex limonifolia Wall.
 
  ชื่อไทย ตีนนก, สวอง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้แกตีนนก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น เป็นส่วนประกอบในยาต้มสำหรับรักษาเด็กที่ร่างกายอ่อนแอโดยนำมาผ่าเป็นซีกๆแล้วทำเป็นท่อนมัดรวมกันกับลำต้นแคบิด และลำต้นแคหางค่างแล้วนำไปต้มในน้ำอาบให้เด็กที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากไม่ได้ฉีดวัคซีน (ในสมัยก่อน)(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง