ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Cow pea
Cow pea
Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata
 
  ชื่อไทย ถั่วฝักยาว
 
  ชื่อท้องถิ่น ถั่วฝักยาว(คนเมือง), เบล่โร่มทู่(ปะหล่อง), ตั่วไปร่ด๋าว(เมี่ยน), กะโทซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ฝัก นำไปประกอบอาหาร เช่น ผัด แกง รับประทานสดหรือลวกกินกับน้ำพริก(ปะหล่อง,คนเมือง,เมี่ยน,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง