ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Red bean
Red bean
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi
 
  ชื่อไทย ถั่วแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตบซิ(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด แช่น้ำแล้วใช้ทำขนม(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง