ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา อูน, อูนป่าดอกหอม
อูน, อูนป่าดอกหอม
Viburnum sambucinum Blume var. tomentosum Hallier f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caprifoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Viburnum sambucinum Blume var. tomentosum Hallier f.
 
  ชื่อไทย อูน, อูนป่าดอกหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น พอบือคลี(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เตะคูหล่อควิ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอก นำไปวัดบูชาพระ มีกลิ่นหอม(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ดอก ใส่แจกันถวายพระหรือนำไปวัด(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง