ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Iron wood
Iron wood
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Mimosaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib)
 
  ชื่อไทย แดง
 
  ชื่อท้องถิ่น - ตะพราเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง) - คว้าย (กาญจนบุรี) ไปรน์ (ศรีษะเกษ) Iron wood [5] จาลาน (แม่ฮ่องสอน), สะกรอม (เขมร), ปราน, ไปรน์ (ส่วย), กร้วม (โคราช), คว้าย (กะเหรี่ยง), เพ้ย (ตาก), พ้าน (ละว้า), ตะกร้อม (จันทบุรี) [4]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 24 ม. เนื้อไม้สีส้ม เปลือกต้นสีเทาปนเขียว ถึงสีน้ำตาลแดง
ใบ ประกอบแบบขนนก 4-5 คู่ห่างๆ ใบย่อยรูปหอก ปลายแหลม เนื้อบาง
ดอก เป็นช่อทรงกลมสีเหลือง
ฝัก แบนรูปขอบขนาน แข็ง [4]
 
  ใบ ใบ ประกอบแบบขนนก 4-5 คู่ห่างๆ ใบย่อยรูปหอก ปลายแหลม เนื้อบาง
 
  ดอก ดอก เป็นช่อทรงกลมสีเหลือง
 
  ผล ฝัก แบนรูปขอบขนาน แข็ง [4]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ฝัก ต้มเป็นน้ำชา เมล็ดต้มหรือคั่วกิน(กะเหรี่ยงแดง)
เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วง(กะเหรี่ยงแดง)
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(กะเหรี่ยงแดง)
เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแดง)
- เปลือกต้น แก้ประดง แก่น แก้กระษัยโลหิต เป็นยาระบาย แก้ช้ำใน แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ดอก แก้ไข้ บำรุงหัวใจ [5]
- ดอก รสสุขุม แก้ไข้ บำรุงหัวใจ
เปลือกต้น รสฝาดร้อน สมาน ขับฟอกและบำรุงเลือด
แก่น รสฝาดร้อนขื่น ขับฟอกและบำรุงเลือด แก้กระษัยเลือดลม [4]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[4] วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง