ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หมักก้ากดอยสุเทพ , มะข่วง
หมักก้ากดอยสุเทพ , มะข่วง
Zanthoxylum acanthopodium DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rutaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum acanthopodium DC.
 
  ชื่อไทย หมักก้ากดอยสุเทพ , มะข่วง
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเคะ,พะเคะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ลำข่วง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล ใช้ประกอบอาหาร เช่น ใส่ลาบ รสชาติคล้ายมะแขว่น(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เปลือกต้น อมแก้ปวดฟัน มีฤทธิ์เหมือนยาชา(กะเหรี่ยง)
- เปลือกต้น ตำแล้วแช่ในลำธาร เบื่อปลา แต่ต้องใช้ปริมาณมาก ทำให้ปลามีอาการเมา(กะเหรี่ยง)
- เนื้อไม้ เผาถ่านตำผสมกับดินปืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง