ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พันงูน้อย
พันงูน้อย
Achyranthes bidentata Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Achyranthes bidentata Blume
 
  ชื่อไทย พันงูน้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น ควยงูน้อย หญ้าควยงู (คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พันงูน้อยเป็นไม้ล้มลุก สูง 60-100 ซม.
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแบบตั้งฉาก รูปขอบขนาน รูปวงรีหรือรูปไข่ กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 2-8 ซม.
 
  ดอก ดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเขียว
 
  ผล ผลแห้ง ไม่แตก รูปขอบขนานยาว
ในชุมชนมี 2 ชนิด คือ หญ้าควยงูน้อย และหญ้าควยงูใหญ่ มีขนาดลำต้นแตกต่างกัน ชาวบ้านนิยมใช้ปรุงยาทั้ง 2 ชนิด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ล้างให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง ต้มรวมกับข้าวเปลือกข้าวเจ้า ดื่มเพื่อบำรุงน้ำนมหญิงหลังคลอดบุตร หรือใช้ต้มรวมกับรากมะเฟือง รากเดือยหิน รากฝ้าย รากหวายขม และรากเครือเดา รากผักกูดง้อง(ลิเภาหางไก่) ดื่มแก้ปัสสาวะขัด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามพื้นที่ลุ่ม ชื้นแฉะ พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง