ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะเดื่อหอม, มะเดื่อขน
มะเดื่อหอม, มะเดื่อขน
Ficus hirta Vahl
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hirta Vahl
 
  ชื่อไทย มะเดื่อหอม, มะเดื่อขน
 
  ชื่อท้องถิ่น ส้าลควอย(ขมุ), เพี๊ยะตะโละสัวะ เพี๊ยะดู้ก,แผละโอชัวะ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-5 ม. ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านมีขนสากคาย สีน้ำตาลแกมเหลืองอ่อน เมื่อแก่ลำต้นจะกลวง มียางขาว ตาดอกและใบอ่อนมีขนหนาแน่น
ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปใบหอก อาจจักเป็น 3-5 พูด หรือขอบเรียบ กว้าง 2.5-15 ซม. ยาว 5-30 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกลม มน กึ่งรูปหัวใจ หรือตัด ขอบจักเป็นซี่ฟันแหมฟันเลื่อย หยักมนตื้น เนื้อในบาง มีขนสั้นบางๆ เส้นใบออกจากเส้นกลางใบข้างละ 7-8 เส้น มี 1 คู่ที่ออกจากโคนใบ เส้นใบและเส้นร่างแหเห็นชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1-5.5 ซม. มีขนสั้นบางๆ
ดอก อยู่ในโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายผลที่เรียกกว่า ผลแบบมะเดื่อ (fig หรือ syconium) ซึ่งต่อไปจะเจริญเป็นผล fig นี้มีดอก 3 ประเภทคือ ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหด fig ออกตามง่ามใบเป็นคู่ ก้านสั้นมาก รูปไข่แกมทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 7-15 มม. มีขนยาว ดอกเพศผู้และดอกปุ่มหูดมีสีเหลืองแกมเขียวอ่อน ดอกเพศเมียสีแดง ใบประดับที่โคนของ fig มี 3 ใบ แบนราบ ยาว 2-3 มม. ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ 1-3 อัน ส่วนมากพบ 2 อัน ดอกเพศเมีย มีก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 พู มีขนที่ปลาย[8]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปใบหอก อาจจักเป็น 3-5 พูด หรือขอบเรียบ กว้าง 2.5-15 ซม. ยาว 5-30 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกลม มน กึ่งรูปหัวใจ หรือตัด ขอบจักเป็นซี่ฟันแหมฟันเลื่อย หยักมนตื้น เนื้อในบาง มีขนสั้นบางๆ เส้นใบออกจากเส้นกลางใบข้างละ 7-8 เส้น มี 1 คู่ที่ออกจากโคนใบ เส้นใบและเส้นร่างแหเห็นชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1-5.5 ซม. มีขนสั้นบางๆ
 
  ดอก ดอก อยู่ในโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายผลที่เรียกกว่า ผลแบบมะเดื่อ (fig หรือ syconium) ซึ่งต่อไปจะเจริญเป็นผล fig นี้มีดอก 3 ประเภทคือ ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหด fig ออกตามง่ามใบเป็นคู่ ก้านสั้นมาก รูปไข่แกมทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 7-15 มม. มีขนยาว ดอกเพศผู้และดอกปุ่มหูดมีสีเหลืองแกมเขียวอ่อน ดอกเพศเมียสีแดง ใบประดับที่โคนของ fig มี 3 ใบ แบนราบ ยาว 2-3 มม. ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ 1-3 อัน ส่วนมากพบ 2 อัน ดอกเพศเมีย มีก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 พู มีขนที่ปลาย[8]
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ขมุ,ลั้วะ)
- ราก ลำต้น ต้มน้ำดื่มบำรุงหัวใจ ราก ฝนน้ำกิน แก้ผิดสำแดง เป็นยาระบาย ขับลมในลำไส้ บำรุงหัวใจ [8]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[8] ก่องกานดา ชยามฤตและลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2545. สมุนไพรไทยตอนที่ 7 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง