ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เดื่อหว้า, มะเดื่อหว้า
เดื่อหว้า, มะเดื่อหว้า
Ficus auriculata Lour.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus auriculata Lour.
 
  ชื่อไทย เดื่อหว้า, มะเดื่อหว้า
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเดื่อหว้า(คนเมือง), เต๊อะกือสะพะโดะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), บะครูน(ลั้วะ), มะเดื่อ(ลั้วะ), เดื่อหว้า(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดเล็ก น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กว้าง ดอกช่อ แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ออกที่ลำต้น ผลรูปกรวยคว่ำ ขนาดใหญ่ เมื่อสุกสีม่วงแดงหรือม่วงดำ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลดิบ ปอกเปลือกออก ควักเนื้อข้างในทิ้ง แล้วหั่นเป็นชิ้น ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง, ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน(คนเมือง)
ยอดอ่อนและผลดิบ ลวกกินกับน้ำพริก, ผลสุก รับประทานสดได้ มีรสหวานและฝาด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ผลสุก รับประทานได้, ใบอ่อน ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
ผลสุก กินได้มีรสหวาน(ลั้วะ)
ผลดิบ ใช้รับประทานกับแกงบอนหรือหลามบอน(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=2434
 
  สภาพนิเวศ เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ในป่าโปร่ง ป่าดิบเขา พื้นราบ หรือบริเวณที่ว่างเปล่าทั่วไป ชอบดินร่วน อุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง