ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แคหางค่าง, แคบิด
แคหางค่าง, แคบิด
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Bignoniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis
 
  ชื่อไทย แคหางค่าง, แคบิด
 
  ชื่อท้องถิ่น ปั้งอะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก คั่วหรือนึ่งกินกับน้ำพริก(ม้ง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำด้ามปืน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง