ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปลาไหลเผือก
ปลาไหลเผือก
Eurycoma longifolia Jack
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Simaroubaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurycoma longifolia Jack
 
  ชื่อไทย ปลาไหลเผือก
 
  ชื่อท้องถิ่น แพพันชั้น(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ต้นและราก ต้มน้ำหรือแช่น้ำ ใช้อาบแก้ผื่นคันที่เกิดจากการแพ้อากาศหรือแพ้สารเคมี(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง