ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������, ������������������������������
แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Theaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer
 
  ชื่อไทย แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
 
  ชื่อท้องถิ่น แปร๊ะโอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ไม้บะเซ(ไทใหญ่), ลำบวย,ไม้ค่าแดง(ลั้วะ), ซิเพล่คล่ะ,ซิฮือนิ,ทุกิ๊เมะกวอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน ใช้สร้างบ้านหรือที่พักชั่วคราว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ผล ใช้ย้อมผ้า ให้สีเขียวอ่อน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ,ไทใหญ่,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ไทใหญ่,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง