ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Theaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer
 
  ชื่อไทย แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
 
  ชื่อท้องถิ่น แปร๊ะโอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ไม้บะเซ(ไทใหญ่), ลำบวย,ไม้ค่าแดง(ลั้วะ), ซิเพล่คล่ะ,ซิฮือนิ,ทุกิ๊เมะกวอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน ใช้สร้างบ้านหรือที่พักชั่วคราว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ผล ใช้ย้อมผ้า ให้สีเขียวอ่อน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ,ไทใหญ่,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ไทใหญ่,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง