ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Painted spurge
Painted spurge
Euphorbia heterophylla L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia heterophylla L.
 
  ชื่อไทย หญ้ายาง
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักบุ้งป่า(ปะหล่อง), จ๊าผักบุ้ง(ไทลื้อ), หญ้าสองพันห้าร้อย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก ลำต้นมีน้ำยางสีขาวขุ่น ต้นตั้งตรงสูง ได้ถึง 1 ม.
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียน ใบรูปรีหรือรูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 1-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. แผ่นใบด้านล่างสีจาง ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นเกิดที่ปลายยอด มีใบเรียงเป็นกระจุกรองรับ โคนใบมีสีเขียวอ่อน
 
  ดอก ดอกแยกเพศแต่อยู่บนช่อเดียวกัน กลีบรวมสีเขียว ดอกเพศเมียรูปร่างกลม ดอกเพศผู้เกิดข้างๆ ดอกเพศเมีย เกสรเพศผู้สีเหลือง
 
  ผล ผล แบบผลแห้งแล้วแตกกลางพู มี 3 พู รูปกลมแป้น
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง)
- ยอดอ่อน รับประทานสดแก้อาการท้องผูก เป็นยาถ่าย(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน เคี้ยวกินสด เป็นยาระบาย(ไทลื้อ)
ใบอ่อน รับประทานสด 3 ใบ ใช้เป็นยาถ่ายหรือยาระบาย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/plant_page21.php?plantid=180
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง