ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สาบหมา
สาบหมา
Ageratina adenophora ( Spreng.) R.M.King
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Compositae (Asteraceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ageratina adenophora ( Spreng.) R.M.King
 
  ชื่อไทย สาบหมา
 
  ชื่อท้องถิ่น พาพั้งดำ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกสูง ๐.๖ - ๑ เมตร ลำต้นสีม่วงแดง ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่ หรือรูปสามเหลี่ยม ขนาด ๓ - ๕ x ๔ - ๘ เซนติเมตร ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อกลมเกิดที่ปลายยอด ดอกย่อยสีขาว อัดกันแน่นเป็นกระจุกกลม ผลแห้ง ไม่แตกมีขนสีขาวจำนวนมาก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ขยี้ใช้ห้ามเลือด, ราก ต้มกินรักษาโรคกระเพาะ(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
http://www.firstroyalfactory.org/main.php?m=wiki
 
  สภาพนิเวศ พืชที่เจริญได้ดีในที่โล่งแดดจัด ในพื้นที่ระดับสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-600 เมตรขึ้นไป
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง