ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หัวข้าวต้ม
หัวข้าวต้ม
Eulophia graminea Lindl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Orchidaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Eulophia graminea Lindl.
 
  ชื่อไทย หัวข้าวต้ม
 
  ชื่อท้องถิ่น เต้ง (ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดินรือก้านช่อดอก นำไปตากแห้งแล้วแช่น้ำดื่มแก้อาการปวดท้องที่เกิดจากอาการท้องอืด(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง