ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Rose of Siam
Rose of Siam
Etlingera araneosa (Bak.) R.M. Sm.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Etlingera araneosa (Bak.) R.M. Sm.
 
  ชื่อไทย ปุดเมืองกาน
 
  ชื่อท้องถิ่น เรือนล์(ขมุ), ละก้อบ้ำ(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอกอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก, ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน(ขมุ)
กลีบดอก รับประทานสดๆ มีรสเปรี้ยว, ผลแก่ รับประทาน ได้(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง