ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไม้ตอง
ไม้ตอง
Erythrina sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ตอง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ห่อข้าวให้คนตาย (ทำในพิธีศพ ห่อข้าวด้วยใบไม้ตองจำนวนร้อยห่อ เชื่อว่าคนตายจะระลึกชาติได้)(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง