ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ชะอม , ผักหละ
ชะอม , ผักหละ
Acacia pennata ( L. ) Willd. subsp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Mimosaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata ( L. ) Willd. subsp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen
 
  ชื่อไทย ชะอม , ผักหละ
 
  ชื่อท้องถิ่น โพซุยเด๊าะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ผักหละ(คนเมือง), มะจื้อกั๋ว(ม้ง), สร้ะ(ขมุ), บ่ะหละ(ลั้วะ), ด่อละฮ้ำ(ปะหล่อง), ยิ่มเจวย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้เถายืนต้น ลำต้นสีขาวมีหนามแหลมคม ใบประกอบขนาดเล็กเป็นฝอย มีก้านใบแยกเป็น 2 ทาง ลักษณะคล้ายใบกระถินหรือใบส้มป่อย ใบมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นลูกสะตอ ใบเรียงสลับ ใบย่อยออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีมี 13-28 คู่ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ออกดอกตามซอกใบ สีขาวหรือขาวนวล ขนาดเล็ก เห็นชัดเฉพาะเกสรตัวผู้ที่เป็นฝอย
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและใบอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือลวกกินกับน้ำพริก(คนเมือง)
ยอดอ่อน นำไปแกง(ม้ง,เมี่ยน,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกง หรือทอดใส่ไข่(ขมุ)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกง หรือนึ่งกินกับน้ำพริก(ลั้วะ)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกงชะอม(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายทั่วไป ชอบพื้นที่ค่อนข้างชื้น ทนน้ำขังได้
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง