ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Thomas’s bean
Thomas’s bean
Entada rheedii Spreng.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Mimosaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Entada rheedii Spreng.
 
  ชื่อไทย สะบ้า
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่ออาทิ(ก)(ปะหล่อง), ด่ออะทิ(ปะหล่อง), บ่ะบ้า(คนเมือง), หมากนิ้ม(ไทใหญ่), ทังฮอมไฮ(เมี่ยน), มิริแก่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ เถาแบนบิดไปมา คล้ายเถากระไดลิง ช่อดอกยาว รูปทรงกระบอก ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวเหลือง ผลเป็นฝักแบน ขอบหนา กว้างราว 2 นิ้ว ผลสดสีเขียวสด ผลแก่สีแดงเข้มออกน้ำตาล เนื้อในสีขาวนวลแข็งมาก มองเห็นช่องเมล็ดชัดเจน เมล็ดขนาดใหญ่ รูปกลมแบนหรือเกือบคล้ายรูปถั่ว สีน้ำตาล
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่นแกง(ปะหล่อง,ไทใหญ่)
ยอดอ่อน นำไปลวกกินจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน รับประทานสดหรือนำลวกกินกับน้ำพริก(คนเมือง)
ลำต้น ใช้ดูดกินน้ำเวลากระหาย(เมี่ยน)
- ยอดอ่อน มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย(คนเมือง)
ผล นำมาผ่าเอาส่วนที่เป็นใบเลี้ยงมาบด คั่ว นำมาทำยาลุ้งดำโดยปั้นเป็นลูกกลอน กิน 3 เม็ด แก้อาการปวดมวนท้อง(ไทใหญ่)
- เมล็ด เป็นของเล่นเด็ก โยนลูกสะบ้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง