ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กล้วยหัวโต, กล้วยนวล
กล้วยหัวโต, กล้วยนวล
Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Musaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman
 
  ชื่อไทย กล้วยหัวโต, กล้วยนวล
 
  ชื่อท้องถิ่น นอมจื่อต๋าง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลำต้นเป็นเหง้าไม่แตกหน่อ ลำต้นเทียมสูง 5-6 เมตร โคนป้อมใหญ่ เส้นผ่านศูณย์กลางลำต้นเทียมประมาณ 54 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมสีเขียว มีนวลหนา
 
  ใบ ก้านใบมีสีเขียว มีร่องเปิด เส้นกลางใบสีเขียว ใบประดับคล้ายกล้วยผา แต่มีสีเขียวลักษณะของใบประดับ ค่อนข้างป้อม สีด้านบนเขียวอมเหลือง สีด้านล่างเขียวอมเหลือง ปลายใบประดับป้าน ไม่ม้วน การเรียงของใบประดับ เรีงสลับกับดอกและชิดติดกันมาก
 
  ดอก ก้านช่อดอก ขนาดใหญ่ โค้งลง
 
  ผล ขนาดผล ใหญ่คล้ายกล้วยผา รูปร่างผล ป้อม ปลายแหลม มีเมล็ดมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ปลี รับประทานได้โดยนำไปแกง(เมี่ยน)
- กาบกล้วย ใช้เป็นอาหารหมู(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยและเฟิน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) http://app1.bedo.or.th/BananaSS/db/view.asp?id=1-0039
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง