ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ค่าหด
ค่าหด
Engelhardtia spicata Blume var. colebrookeana (Lindl.ex Wall.) Kuntze.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Juglandaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Engelhardtia spicata Blume var. colebrookeana (Lindl.ex Wall.) Kuntze.
 
  ชื่อไทย ค่าหด
 
  ชื่อท้องถิ่น ค่าหด(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น รักษาอาการปวดฟัน หรือให้หญิงหลังคลอด บุตรต้มอาบช่วยให้มดลูกหดตัวเร็วและต้มอาบ เพื่อรักษา ตุ่มคันในเด็ก, เปลือกต้นไปผิงไปอุ่นๆ แล้วนำมาทาแผล ช่วยสมานแผลอักเสบ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง