ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เบล่เบล๊าะ, ส้มกุ่ย มะขุย
เบล่เบล๊าะ, ส้มกุ่ย มะขุย
Embelia sessiliflora Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrsinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Embelia sessiliflora Kurz
 
  ชื่อไทย เบล่เบล๊าะ, ส้มกุ่ย มะขุย
 
  ชื่อท้องถิ่น แผละชิม้อด(ลั้วะ), ซิเถาะก่อและ, ซะปลิ๊เปราะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ส้มปุ้ย(ไทใหญ่), สะบริ๊เบล๊าะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), บ่ะง้อด(ลั้วะ), ส้มขุ่ย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก, ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ,ไทใหญ่,ลั้วะ)
ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ยอดอ่อน มีรสเปรี้ยวใช้ประกอบอาหาร, ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน หรือเก็บไว้ด้วย การดอง(คนเมือง)
- เครือ ต้มน้ำดื่มแก้ไข้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ใบ ต้มนำดื่มแก้อาการท้องเสีย(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง