ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ
Elaeocarpus hygrophilus Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Elaeocarpaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeocarpus hygrophilus Kurz
 
  ชื่อไทย มะกอกน้ำ
 
  ชื่อท้องถิ่น - สารภีน้ำ (กลาง); สมอพิพ่าย (ระยอง). [6]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น, สูง 8 – 10 ม.
ใบ เดี่ยว, เรียงแบบบันไดเวียนห่าง ๆ , รูปไข่กลับ หรือขอบขนานแกมไข่กลับ, กว้าง 2 – 3 ซม., ยาว 5.5 – 8.5 ซม.; ปลายใบมน; โคนใบสอบแคบ; ของใบหยักมนตื้น ๆ และห่าง ๆ; ใบเกลี้ยง; ก้านใบยาว 1 – 2 ซม.
ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ, ยาว 4 – 5 ซม., มีขนสีขาวเป็นเงา; กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ, รูปหอกปลายแหลม, ยาวประมาณ 4 มม., กลีบดอก 5 กลีบ, มีขนาดยาวกว่ากลีบรองกลีบดอกเล็กน้อย, ขอบกลีบจักเป็นฝอย, ลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว, ไม่มีขน; เกสรผู้จำนวนมาก, มีขนสั้น ๆ; รังไข่มีขนหยิกเป็นมัน, ภายในมี 2 – 5 ช่อง, แต่ละช่องมีไข่อ้อน 2 หรือ มากกว่า.
ผล รูปรี, ยาวประมาณ 2 ซม., สีเขียว, เนื้อนุ่ม, รับประทานได้, รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ. เมล็ด แข็ง.[6]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว, เรียงแบบบันไดเวียนห่าง ๆ , รูปไข่กลับ หรือขอบขนานแกมไข่กลับ, กว้าง 2 – 3 ซม., ยาว 5.5 – 8.5 ซม.; ปลายใบมน; โคนใบสอบแคบ; ของใบหยักมนตื้น ๆ และห่าง ๆ; ใบเกลี้ยง; ก้านใบยาว 1 – 2 ซม.
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ, ยาว 4 – 5 ซม., มีขนสีขาวเป็นเงา; กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ, รูปหอกปลายแหลม, ยาวประมาณ 4 มม., กลีบดอก 5 กลีบ, มีขนาดยาวกว่ากลีบรองกลีบดอกเล็กน้อย, ขอบกลีบจักเป็นฝอย, ลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว, ไม่มีขน; เกสรผู้จำนวนมาก, มีขนสั้น ๆ; รังไข่มีขนหยิกเป็นมัน, ภายในมี 2 – 5 ช่อง, แต่ละช่องมีไข่อ้อน 2 หรือ มากกว่า.
 
  ผล ผล รูปรี, ยาวประมาณ 2 ซม., สีเขียว, เนื้อนุ่ม, รับประทานได้, รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ. เมล็ด แข็ง.[6]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(ปะหล่อง)
- ต้น เปลือกแห้งชงกินเป็นยาฟอกเลือดหลังการคลอดบุตร [6]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[6] ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2530. สมุนไพรไทยตอนที่ 5 . ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง