ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กาลน, มุ่นดอย
กาลน, มุ่นดอย
Elaeocarpus floribundus Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Elaeocarpaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeocarpus floribundus Blume
 
  ชื่อไทย กาลน, มุ่นดอย
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้มุ่น(ไทใหญ่), เส่ตาเต๊าะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น เสาบ้าน(ไทใหญ่)
- ดอก มีกลิ่นหอม ใช้นำไปวัด(ไทใหญ่)
- เนื้อไม้ ทำฟืน(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง