ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หมากผู้ป่า
หมากผู้ป่า
Dracaena tenuiflora Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dracaenaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena tenuiflora Roxb.
 
  ชื่อไทย หมากผู้ป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น เต๋าดู่กู่(ม้ง), ฮ่าเดียด้อย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก รับประทานสดรักษาโรควัณโรคหรืออาการตัวเหลือง หน้าซีด (โรคดีซ่าน) หรืออาจนำไปต้มน้ำรวมกับใบโก้นหลัวะ (ใบต่างเหรียญ) ดื่มเป็นยารักษาโรคดีซ่าน(ม้ง)
หัวใต้ดิน รับประทานได้มีรสหวาน เป็นยาแก้ไอ ช่วยให้ชุ่มคอ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง