ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ค้อนหมาขาว, พร้าวพันลำ
ค้อนหมาขาว, พร้าวพันลำ
Dracaena angustifolia Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asparagaceae (Dracaenaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena angustifolia Roxb.
 
  ชื่อไทย ค้อนหมาขาว, พร้าวพันลำ
 
  ชื่อท้องถิ่น ดอกแก,รางดอย(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พร้าวพันลำเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูง 2–3 เมตร ลำต้นตั้งตรงเป็นต้นเดียวหรือแตกกอได้เล็กน้อย ต้นอ่อนสีเขียว ลำต้นแก่สีเทา
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน
 
  ดอก ช่อดอกแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกยาว รูปรี บานโค้งลง สีขาวหรือเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้ยาว
 
  ผล ผลรูปทรงกลมสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองหรือสีส้ม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก นำไปนึ่งหรือลวกกินกับน้ำพริก หรือนำไปแกง(ลั้วะ)
ดอก นึ่งรับประทาน มีรสหวาน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง