ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คลุ้ม
คลุ้ม
Donax canniformis (G.Forst.) K. Schum.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Marantaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax canniformis (G.Forst.) K. Schum.
 
  ชื่อไทย คลุ้ม
 
  ชื่อท้องถิ่น ละก่อเท๊า(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น จักเป็นตอกแล้วใช้สานเสื่อ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง