ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จุกโรหินี
จุกโรหินี
Dischidia major (Vahl) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asclepiadaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dischidia major (Vahl) Merr.
 
  ชื่อไทย จุกโรหินี
 
  ชื่อท้องถิ่น ข้าวฟ่าง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยเกาะพันกับต้นไม้อื่น รากงอกออกตามข้อแต่ละข้อ ของเถา สำหรับยึดเกาะ เถากลมสีเขียว
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ หรือออกใบเดียว ผิวเรียบ ใบอวบน้ำ ใบมีรูปร่าง 2 แบบ คือ แบบแรกมีรูปร่างคล้ายถุง กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร จะแบนเป็นเหลี่ยม ด้านนอกมีสีเขียว ด้านในมีสีม่วง แบบที่สองเป็นใบธรรมดา รูปใบค้อนข้างกลม ปลายใบมน มีติ่งแหลมสั้นๆ
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็ก 6-8 ดอก ออกตามง่ามใบ ตรงข้ามกับใบ กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ และป่องเบี้ยวไปอีกข้างหนึ่ง ตรงปลายเป็นรูปกรวย ที่ปากท่อดอกแต้มด้วยสีม่วง มีขนอยู่ด้านนอก ตามขอบกลีบดอกมีขน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ
 
  ผล ผลเป็นฝัก ผิวขรุขระ ฝักยาว 5-7.5 เซนติเมตร
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบที่เปลี่ยนรูป เอาข้าวมายัดแล้วนำไปเผาไฟจนข้าวสุก ข้าวจะกลายเป็นสีม่วง รับประทานเพื่อป้องกันอาการเจ็บม้าม ขณะออกกำลังกาย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง