ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เหียง, ยางเหียง
เหียง, ยางเหียง
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dipterocarpaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
 
  ชื่อไทย เหียง, ยางเหียง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ยาง(เมี่ยน), ยางเหียง(คนเมือง), เหียง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำเป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน คาน เสาบ้าน เนื้อไม้ทนทานแข็งแรง(ปะหล่อง)
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น เสา ฝาบ้าน และขื่อ(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
ยาง ใช้ผสมกับเนื้อไม้ผุแล้วอัดใส่กระบอกไม้ไผ่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จุดไฟ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง