ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Yang
Yang
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dipterocarpaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
 
  ชื่อไทย ยางนา
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่งจ้อ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงถึง 50 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือเทาปนขาวค่อนข้างเรียบ ลำต้นขนาดใหญ่เปลือกมักแตกสะเก็ดเป็นหลุมตื้น เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6-15 ซม. ยาว 15-35 ซม. ปลายใบมนถึงแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ยกเว้นเส้นกลางใบ ผิวใบด้านล่างมีขนนุ่ม เส้นแขนงใบ 14-16 คู่ ก้านใบยาว 3-5 ซม.
 
  ดอก ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อตามง่ามใบใกล้ยอด
 
  ผล ผลรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. มีครีบตามความยาวของผล 5 ครีบ มีปีกยาวใหญ่ 2 ปีก และปีกสั้น 3 ปีก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง)
- ลำต้น ทำฟืน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
http://202.183.194.17/agriculture/index.php?name=wood
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง