ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตับเต่าต้น
ตับเต่าต้น
Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ebenaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don
 
  ชื่อไทย ตับเต่าต้น
 
  ชื่อท้องถิ่น ตับเต่า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ตับเต่าเป็นต้นไม้ขนาดกลาง เปลือกสีน้ำตาลปนเทา ดอกแยกเพศ อยู่คนละต้น
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือมน โคนใบกลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบเกลี้ยงและหนา
 
  ดอก ดอกเพศผู้เป็นดอกช่อขนาดเล็ก ออกตามกิ่งเหนือง่ามใบ ช่อละ 3 ดอก โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้มี 20-30 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อสั้นๆ ช่อละ 3-5 ดอก ลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ แต่ใหญ่กว่า
 
  ผล ผลรูปป้อมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ ผลแก่แห้ง สีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้นที่มีขนาดใหญ่ ใช้เนื้อไม้สร้างบ้าน(คนเมือง)
- กิ่ง ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง