ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มันอ่อน
มันอ่อน
Dioscorea sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dioscoreaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea sp.4
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น มันอ่อน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน หมกไฟแล้วรับประทานได้(คนเมือง)
- เครือ มัดแล้วนำไปต้ม ใช้อาบ 3-7 ครั้ง สำหรับเด็กเล็กที่ไม่ค่อยสบาย ร้องไห้งอแง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง