ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หนามเฮื้อง
หนามเฮื้อง
Acacia caesia (L.) Willd. var. subnuda (Craib) I.C.Nielsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia caesia (L.) Willd. var. subnuda (Craib) I.C.Nielsen
 
  ชื่อไทย หนามเฮื้อง
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือมวก(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ทุบๆแล้วแช่น้ำให้เป็นฟองหรือแช่น้ำซาวข้าวใช้สระผม(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง