ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กลอย
กลอย
Dioscorea sp.12
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Dioscoreaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea sp.12
 
  ชื่อไทย กลอย
 
  ชื่อท้องถิ่น ครี(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน หั่นเป็นแผ่นบางๆ นำไปแช่น้ำ แล้วจึงจะมำไป นึ่งหรือต้มรับประทาน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง