ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เงาะดิเรก, ลำไยป่า
เงาะดิเรก, ลำไยป่า
Dimocarpus longan Lour. subsp. malesianus Leenh. var. malesianus
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dimocarpus longan Lour. subsp. malesianus Leenh. var. malesianus
 
  ชื่อไทย เงาะดิเรก, ลำไยป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น กะเมียร(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง